Toelichting CKC Carrousel


CKC Carrousels 
zijn scholingsavonden georganiseerd voor personeelsleden van
CKC Drenthe, waarmee de deskundigheid binnen de organisatie bevorderd wordt.
Het doel van de CKC Carrousels is individuele werknemers te scholen, inspireren, verbinden en motiveren, waardoor een positieve bijdrage wordt geleverd aan het werkplezier, de passie voor het vak en de kwaliteit van het onderwijs en de opvang.

CKC Carrousels zijn een eerste kennismaking met actuele en inhoudelijke onderwerpen, wat een opmaat kan zijn voor een vervolgscholing op individueel- of teamniveau. Deelname aan een CKC Carrousel is gratis. Voor het aanbod is zoveel mogelijk aangesloten bij de behoefte van het werkveld en de actualiteit.

Via deze website kunnen personeelsleden van CKC Drenthe zich online aanmelden voor een Carrousel naar keuze. Deelnemers krijgen via het door hun opgegeven mailadres een bevestiging van deelname aan het CKC Carrousel naar keuze.

Wij hopen een inspirerend aanbod te hebben gerealiseerd en zien jou graag tijdens een CKC Carrousel!