Het Jonge Kind

Events

Thematiseren voor het jonge kind

Jonge kinderen tot een jaar of 7 leren het meest door te spelen. Door een rijke omgeving te creëren, de juiste input en instructie te geven, kun je aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen en deze stimuleren. Werken vanuit een rijk thema vergemakkelijkt het inrichten van de verschillende spelactiviteiten in de onderbouw. Er ontstaat samenhang in de aangeboden doelen, de uit te voeren activiteiten en het bijhorende spel. Een doorgaande lijn in doelen en aanpak binnen onze kindcentra kan gerealiseerd worden.

Datum:
2 december 2021 19:00
Max. deelnemers:
30
Ingeschreven:
28
Aantal plaatsen:
2

Een rijke speelleeromgeving

Wat verstaan we onder een rijke speelleeromgeving en hoe creëer ik deze voor kinderen van 4 tot 8 jaar? 

Hoe je het onderwijs en de opvang ook vormgeeft… een rijke speelleeromgeving heb je nodig.
Daarbij kan het helpen om soms wat ‘out of the box’ te denken!

Datum:
1 februari 2022 19:00
Max. deelnemers:
30
Ingeschreven:
30
Aantal plaatsen:
0

Doe-avond: een rijk aanbod voor kinderen met een ontwikkelvoorsprong

Een vervolg op de Doe-avond jonge kind over signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong gaan we nu de mogelijkheden van een rijk aanbod verkennen. Dit doen we op een interactieve manier, zodat de theorie morgen direct in de praktijk uitgevoerd kan worden! 

Datum:
12 april 2022 19:00
Max. deelnemers:
30
Ingeschreven:
21
Aantal plaatsen:
9