Masterclasses

Events

Masterclass - Toekomstverkenning   

Hoe gaan we verder met digitalisering in het onderwijs? Welke (nieuwe) vaardigheden worden in de toekomst belangrijk? Wat is de invloed van de huidige corona crisis op de toekomst? Welke soort banen bereiden we onze kinderen op voor? Wat voor wereld komen ze in terecht? Allemaal voorbeelden van zeer relevante vragen die het waard zijn om verder te onderzoeken.  

Datum:
21 oktober 2020 19:30
Max. deelnemers:
30
Ingeschreven:
18
Aantal plaatsen:
12

Masterclass - De juiste vraag stellen   

Het stellen van goede vragen is een onmisbare vaardigheid in coachende en lerende gesprekken. Vragen zijn een middel om contact te maken, de ander aan het denken te zetten en om leerprocessen te stimuleren.  

In deze masterclass nemen de schrijvers van het boek De juiste vraag* je mee in de kunst van het vragen stellen. Hoe creëer je ruimte voor het stellen van vragen en welke vraag stel je dan? Hoe kan nieuwsgierigheid en openheid je helpen? En welke goede vragen moet iedere vragensteller in haar rugzakje hebben?  

Datum:
28 januari 2021 19:30
Max. deelnemers:
30
Ingeschreven:
30
Aantal plaatsen:
0

Masterclass - Pedagogische blunder - het kind centraal
Het individu centraal stellen is ouderwets, volgens Steven Pont. Begin twintigste eeuw was ‘kind centraal’ een nieuw pedagogisch geluid. Onder andere Maria Montessori kwam met dit nieuwe idee. In die tijd was je als mens in alle opzichten onderdeel van een groep. Kinderen leefden in grote gezinnen en je werd vanzelfsprekend wat je vader was. Ook wat betreft geloof en sociale klasse was je onderdeel van een groep. Het individuele kind centraal stellen was op dat moment een heel nieuw en belangrijk geluid.

Maar nu, een volle eeuw later, is dat idee verouderd. Onze hele maatschappij is gericht op het individu, met kleine gezinnen en een wereld aan mogelijkheden die open ligt voor elk kind. Dit vraagt om hele andere vaardigheden. Juist het bewegen in een groep, jijzelf ten opzichte van de ander, is iets dat nu extra aandacht vraagt. Blijven roepen dat het kind centraal moet staan is een pedagogische blunder.

Datum:
10 maart 2021 19:30
Max. deelnemers:
30
Ingeschreven:
50
Aantal plaatsen:
-20

Masterclass - Bananenschillen op het kindcentrum 

Met regelmaat verschijnen boeken over opvoeding en onderwijs, met allerlei tips voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Deze boeken gaan er wél van uit, dat we als professionals blind kunnen varen op ons denken en intuïtie. We doen ons best om in de begeleiding van kinderen goed af te stemmen op hun behoeften, om zo goed mogelijk les te geven of de juiste beslissingen te nemen als directeur.   

Vanuit de wetenschap weten we inmiddels ook dat we sluiproutes kunnen nemen in ons denken, die leiden tot ‘mentale uitglijders’. Zonder dat we er goed weet van hebben.  

Vandaar de bananenschillengebaseerd op het gelijknamige boek* van Marald Mens

Datum:
8 april 2021 19:30
Max. deelnemers:
30
Ingeschreven:
18
Aantal plaatsen:
12