Doe (het) eens anders

Events

Op weg naar anders organiseren
Kies je eigen route!  

Hoe kan het onderwijs groepsoverstijgend georganiseerd worden? Op welke wijze kunnen we het onderwijs met de inzet van de talenten van leerkrachten versterken? Hoe kan een leerplein effectief ingericht worden, passend bij de visie van onze school? Zomaar een aantal innovatievragen van waaruit scholen het onderwijs anders inrichten.  

Aan de hand van inspirerende onderwerpen als thematisch onderwijs, groepsoverstijgend werken, unit onderwijs, gebruik van ruimtes, co-teaching en het inzetten van flexplekken, maken we kennis met de verschillende vormen om het onderwijs anders te organiseren. 

Datum:
20 mei 2021 19:30
Max. deelnemers:
30
Ingeschreven:
30
Aantal plaatsen:
0