Pedagogisch klimaat

Events

Hoogbegaafdheid begeleiden in de groep
Heb jij een hoogbegaafd kind in de groep? Hoe weet je dat? En wat doe je dan?
Een inspirerend Café over het signaleren en begeleiden van hoogbegaafde kidneren. 

Als je een hoogbegaafd kind in je groep hebt, dan merk je misschien dat hij of zij een andere aanpak nodig lijkt te hebben. Niet alleen qua lesstof, maar ook qua benadering. Wat tot nu toe bij andere kinderen werkte, pakt bij dit kind soms averechts uit.  

Aan de hand van praktijkvoorbeelden, vooroordelen en mythes maken we kennis met hoogbegaafdheid. Want waar hebben we het eigenlijk over? En hoe zie je dat in je groep terug?

Datum:
8 oktober 2020 19:30
Max. deelnemers:
30
Ingeschreven:
30
Aantal plaatsen:
0

Zo kan ik ook meedoen  
De sociale kant van (passend) onderwijs  

Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs krijgen leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften steeds meer de mogelijkheid om op een reguliere school onderwijs te volgen. Ook leerlingen met sociaal-emotionele gedragsproblemen. Echter, eigenschappen als luidruchtig, agressief of teruggetrokken en extreem angstig gedrag zijn niet de kenmerken die een leerling populair maken in een klas.
Deze gedragsproblemen 
kunnen de sfeer in de klas verstoren, vragen om veelvuldige correcties en kunnen maken dat deze leerlingen nog meer in een negatief daglicht komen te staan of bij teruggetrokken gedrag, over het hoofd worden gezien wordenDit is niet bevorderlijk voor de sociale inclusie van een leerling: ieder kind wil graag bij de groep horen.  

Datum:
18 november 2020 19:30
Max. deelnemers:
30
Ingeschreven:
30
Aantal plaatsen:
0

De jongens code: zó ga je om met jongens!

Alle kinderen verdienen het om met plezier naar school te gaan. Ook jongens. Wat hebben zij nodig? Wat houdt goed onderwijs/aanbod aan jongens in? In dit Café laat René van Engelen zien wat zo specifiek is aan jongens en hun gedrag: zo zijn ze gemiddeld genomen actiegerichter, gevoeliger voor competitie, minder taakgericht en verloopt de sociale en emotionele ontwikkeling anders dan bij meisjes. 

Datum:
17 februari 2021 19:30
Max. deelnemers:
30
Ingeschreven:
30
Aantal plaatsen:
0

Het grootste risico is… Alle risico vermijden 
De waarde van (fysieke) risico’s voor kinderen 

‘Dat durf ik niet...’ of; ‘Ik weet niet of ik dat wel kan...’.Zo reageert een kind wel eens. Tegenwoordig lijken kinderen dit vaker te noemen en ze gaan moeilijke situaties uit de weg. Ze zoeken minder vaak op spontane wijze hun fysieke grenzen op. Risico-angst bij het kind is een belangrijke oorzaak. ‘Pas op! Straks val je...’ Of; ‘Zou je dat nou wel doen...? ’Dat hoor je volwassenen regelmatig zeggen, of zie je ze denken, wanneer een kind in hun ogen een te groot risico neemt. Zij ervaren óók risico-angst.

Datum:
18 maart 2021 19:30
Max. deelnemers:
30
Ingeschreven:
30
Aantal plaatsen:
0

Angst en depressiviteit, hoe kan het dat steeds meer kinderen klachten hebben?
Wat kan jij vanuit het onderwijs daaraan doen?

Nederland kent de gelukkigste kinderen ter wereld zo blijkt onderzoek na onderzoek. Tegelijk is de stoornis waarvoor kinderen op dit moment massaal jeugdhulp aanvragen: klachten rondom angst en depressiviteit. In klassen komt u ze vast ook tegen, kinderen die zich terugtrekken uit het contact, extreem angstig zijn, geen spreekbeurten durven te doen, faalangst tonen of contacten uit de weg gaan.

Datum:
31 maart 2021 19:30
Max. deelnemers:
30
Ingeschreven:
46
Aantal plaatsen:
-16