Didactiek

Events

Weer zin in begrijpend lezen!  

Hoewel begrijpend lezen de belangrijkste vaardigheid is die op school wordt geleerd is het zelden het favoriete vak van leerlingen en van leerkrachten. De oorzaak wordt voor een groot deel gezocht bij de bestaande methodes waarin de focus op strategiegebruik ligt en het beantwoorden van vragen over losse teksten. Deze aanpak is demotiverend en uit onderzoek blijkt dat het ook nauwelijks effect heeft op de leesvaardigheid. Wat een verspilling van de kostbare effectieve leertijd!  

Hoe kunnen we de lessen begrijpend lezen vormgeven zodat het motiveert en effectief is?

Datum:
2 juni 2021 19:30
Max. deelnemers:
30
Ingeschreven:
30
Aantal plaatsen:
0