Didactiek

Events

Rekenen zonder methode in groep 3
Wil jij ook spelenderwijs rekenen in groep 3? Een doorgaande rekenlijn van groep 2 naar groep 3? Durf jij de methode (gedeeltelijk) los te laten of speel je met dit idee? Kom dan naar het CKC-café 'rekenen zonder methode in groep 3'. Tijdens het café vertel ik je waarom ik het rekenen anders ben gaan aanpakken, hoe ik het heb aangepakt en wat het aanbod uiteindelijk is geworden. Tijdens het café krijg je les- en spelideeën om direct na de zomervakantie te starten met een andere aanpak!

Datum:
17 september 2020 19:30
Max. deelnemers:
30
Ingeschreven:
33
Aantal plaatsen:
-3

Formatief versus Summatief evalueren 
Leerprestaties verbeteren? Motivatie verhogen? Leerlingen worden eigenaar van het eigen leerproces? Formatief evalueren kan hieraan bijdragen.  

Geef leerlingen inzicht in het eigen leerproces. Feedback geven en krijgen is hierbij een belangrijk onderdeel. Feedback staat voorop: wat ging goed en wat moet je nog verbeteren of leren om het einddoel te halen?  
Formatief toetsen laat je achteruit kijken om vervolgens een plan voor de toekomst te maken: wat moet je nog leren om je leerdoel te halen? Waar je bij summatief toetsen alleen in de achteruitkijkspiegel kijkt, is bij formatief toetsen de blik juist vooruit gericht. Je bent gericht op de weg die voor je ligt, nadat je vastgesteld hebt waar je nu staat.  
“Reflecteren is een vaardigheid die leerlingen moeten aanleren”.  

Datum:
5 november 2020 19:30
Max. deelnemers:
30
Ingeschreven:
27
Aantal plaatsen:
3

Werken in combinatiegroepen

Op veel (kleinere) basisscholen wordt (moet) gewerkt worden in combinatiegroepen. Combinatiegroepen leveren voor leerkrachten vaak allerlei organisatorische en onderwijsinhoudelijke vraagstukken op. Leerkrachten proberen hiervoor allerhande oplossingen te verzinnen, waarbij zij zich steeds afvragen of het ook handiger, effectiever, praktischer, doelgerichter of beter kan.

Datum:
9 december 2020 19:30
Max. deelnemers:
30
Ingeschreven:
26
Aantal plaatsen:
4

ICT workshops - vier onderwerpen, keuze rondes

Tijdens dit Café bieden onze ICT-deskundigen vier onderwerpen aan, waarvan je twee onderwerpen kunt volgen: één voor de pauze en één na de pauze. Op een later moment wordt je gevraagd je twee voorkeuren door te geven. Het betreft de volgende onderwerpen: 

- Office 365 – zoveel meer dan mail 

- Touchscreens – waar zijn al die knoppen voor? 

- IPads in de onderbouw – Van Squla tot aan samenwerkend leren 

- Programmeren – Programmeren kun je leren 

ICT-deskundigen / CKC Drenthe 

Datum:
21 april 2021 19:30
Max. deelnemers:
30
Ingeschreven:
18
Aantal plaatsen:
12

Weer zin in begrijpend lezen!  

Hoewel begrijpend lezen de belangrijkste vaardigheid is die op school wordt geleerd is het zelden het favoriete vak van leerlingen en van leerkrachten. De oorzaak wordt voor een groot deel gezocht bij de bestaande methodes waarin de focus op strategiegebruik ligt en het beantwoorden van vragen over losse teksten. Deze aanpak is demotiverend en uit onderzoek blijkt dat het ook nauwelijks effect heeft op de leesvaardigheid. Wat een verspilling van de kostbare effectieve leertijd!  

Hoe kunnen we de lessen begrijpend lezen vormgeven zodat het motiveert en effectief is?

Datum:
2 juni 2021 19:30
Max. deelnemers:
30
Ingeschreven:
30
Aantal plaatsen:
0