EDI bij kleuters? Natuurlijk!

EDI bij kleuters?? Natuurlijk!
Het Expliciete Directe Instructiemodel is het antwoord op de vraag hoe je je instructie nog effectiever kunt maken. Dat het EDI-model ook bij de kleuters werkt staat, als een paal boven water. Dat EDI er dan anders uitziet dan in de overige groepen ook.
Hoe en wanneer werkt het EDI-model bij kleuters? Welke voorkennis activeer je? En hoe stel je controle van begrip vragen aan kleuters?

Tijdens dit Café doe je kennis op over het wat en waarom van EDI en krijg je praktische tips m.b.t. het inzetten hiervan in de kleuterklas, waarbij je het specifieke karakter van het kleuteronderwijs in gedachten houdt. Je gaat deze avond meteen ook praktisch aan de slag met het ontwerpen van een EDI-les.

Sylvia Venema / Cedin

Neem van lessen die je nog gaat doen, de nieuwe doelen mee naar de bijeenkomst, zodat we daar praktisch mee aan de slag kunnen gaan!

Datum: 14 januari 2021 19:30
Max. deelnemers 20
Ingeschreven 37
Aantal plaatsen -17
Locatie Zalencentrum van Veen - Witten