Traumasensitief werken

Traumasensitief werken

Data: Woensdag 25/9, 23/10, 20/11, 8/1 en 5/2 – Tijd van 14.45 - 17.15 uur

Veel kinderen krijgen in hun leven te maken met traumatische gebeurtenissen. Het Kindcentrum kan voor deze kinderen een plek zijn waar ze zich veilig voelen en waar ze vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. In de praktijk komt een deel van deze kinderen echter door hun gedragsproblemen op school, peuteropvang, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang in een negatieve spiraal terecht die de traumaproblematiek juist versterkt. Een ander deel van deze kinderen valt niet direct op, maar profiteert door hun verhoogde stressniveau veel te weinig van de aangeboden activiteiten en lesstof en presteert daardoor vaak ver onder hun niveau. Het gedrag van getraumatiseerde kinderen is voor pedagogische professionals vaak moeilijk te begrijpen en kan bij hen leiden tot gevoelens van machteloosheid en frustratie.

De training Traumasensitief Werken biedt pedagogische professionals kennis en handreikingen om de negatieve spiraal te doorbreken, zodat getraumatiseerde kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun veerkracht wordt vergroot. Daarmee verbeteren zowel de schoolprestaties van deze kinderen als het pedagogisch klimaat in de groep. Pedagogisch professionals kunnen een groot verschil maken in het leven van getraumatiseerde kinderen. En het goede nieuws is dat traumasensitief werken goed is voor alle kinderen!

Gedurende deze training krijg je een stevige kennisbasis, praktische handvatten en inzicht in processen die spelen bij de kinderen met wie je werkt en processen die spelen bij jezelf.
Er is ook tijd en ruimte om met eigen casuïstiek aan de slag te gaan.

De training bestaat uit 5 woensdagmiddagen van 14.45-17.15 uur
Het is de bedoeling dat je elke keer aanwezig bent. Dit is belangrijk voor jezelf en voor de groep. Je krijgt bij aanvang van de training het boek ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’ en een werkmap met hand-outs (per bijeenkomst), theoretische verdieping, praktische informatie en werkbladen.

De training vindt plaats op een kindcentrum van één van de deelnemers.

De training wordt gegeven door Anna Foget-Feijth

 

 

 

Datum: 25 september 2024 14:45
Max. deelnemers 15
Ingeschreven 15
Aantal plaatsen 0